Menu
fr

Disclaimer                                            

www.megaman.be - info@megaman.be  

t. +32 (0)52 55 70 00


 • Termen en voorwaarden

Elk bezoek en elke toepassing op het web is onderworpen aan de instemming van de bezoeker met de hierin vermelde algemene voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn geldig zodra ze op de website worden geplaatst.

 • Onwettig gebruik

De bezoeker verspreidt geen virussen via de website of stoort bewust de communicatie of gegevensopslag niet. De eigenaar van de website kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gehouden voor het gedrag van andere bezoekers. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor de verspreiding van virussen van welke aard dan ook en is ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van handelingen van derden die toegang hebben tot de website en wijzigingen aanbrengen.

 • Copyright Megaman / Lightplus BV

Alle inhoud (teksten, foto's, grafieken, lay-out, technologie) van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van welke soort dan ook is niet toegestaan zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming. Neem contact met ons op als u de inhoud van onze internetpresentatie wilt gebruiken.

 • Privacy statement & policy

Alle informatie die u ons via het internet verstrekt, wordt als strikt vertrouwelijk behandeld en zal dat ook zijn. Wij respecteren uw privacy! Bepaalde gegevens worden van u verzameld en verwerkt. Dit zijn de gegevens die we van u mochten ontvangen via ons inschrijvingsformulier of gegevens die we nodig hebben om u als klant beter te dienen.

NOOIT EN ONDER GEEN OMSTANDIGHEDEN worden uw gegevens beschikbaar gesteld aan onbevoegde personen. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het versturen van een elektronische nieuwsbrief en om u te informeren over:

Bedrijfsactiviteiten • Productinformatie • Interessante producten voor promotiedoeleinden.

Lightplus BV kan ten allen tijde de Privacy statement wijzigen en updaten, deze is terug te vinden op onze website.

Als u niet wilt dat wij u deze informatie toesturen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via een schriftelijke bevestiging. Uw gegevens worden door ons intern elektronisch opgeslagen. We erkennen onze verantwoordelijkheid om de informatie te beschermen die u ons toevertrouwt.

 • Persoonsgegevens in ons bezit / gegevens die u rechtstreeks hebt verstrekt.

Naam, voornaam, adres en woonplaats, emailadres, telefoon en/of GSM- nummer, financiële informatie, bankrekeningnummer, BIC code, BTW-nummer, wachtwoorden, veiligheidsvragen en antwoorden, verbindingsmomenten en inloggegevens gerelateerd aan uw gebruikersaccount,…
Informatie betreffende de producten en diensten, alsook andere gegevens en inhoud die u zelf uitwisselt, communiceert en deelt via onze producten.

U bent niet verplicht al uw gegevens aan ons te verstrekken (Lightplus BV) Maar in sommige gevallen is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens mee te delen. Zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en zo de wetgeving kan nageleefd worden.

De verwerking van deze persoonsgegevens in overeenkomst met u zullen dienen, voor het bestellen van producten en of diensten, en het aanmaken van een gebruikersaccount, alsook voor het opmaken van facturen en de opvolging ervan, al dan niet door derden.
Service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten. Alsook versturen van informatie op u afgestemde nieuwsbrieven, en informatie.

Lightplus BV zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor verwerking ervan. De bedoeling is de dienstverlening te kunnen verbeteren en de wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

 • Gegevens en informatie uit andere bronnen.

Lightplus BVBA kan tevens gegevens ontvangen en verwerken van links die naar andere websites gaan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Lightplus BVBA en kunnen een eigen privacyverklaring en/of beleid hebben. Lightplus BV kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden en raden u dan ook aan om hun privacyverklaring te lezen.

 • Uw recht of rechten

U heeft steeds recht op inzage en verbetering van de persoonsgegevens die Lightplus BV van u verwerkt.

U kan op ieder moment uw toestemmingsverklaring gegevens voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige legitieme redenen.

U kunt dit doen door naar uw online profiel te gaan of door een kopie van uw profiel aan te vragen op het hieronder vermelde contactadres. U hebt toegang tot uw profiel via de nieuwsbrief. Elke controle, wijziging of verwijdering van uw persoonlijke gegevens kan door uzelf worden gedaan via de ontvangen nieuwsbrief. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor elk online contact van Megaman / Lightplus BV. Deze gegevensopslag is onderworpen aan wettelijke voorschriften die ontworpen zijn om uw en onze belangen te beschermen in overeenstemming met de Belgische wet voor gegevensbescherming. Deze site valt onder de Belgische wetgeving. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap in Dendermonde.

U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie. Privacycommission.be /Drukpersstraat 35 1000 Brussel +32(02)274 48 00.

 • Technische informatie / kennisgeving

Alle informatie op deze website is vrijblijvend, vervangt alle voorgaande informatie en kan altijd worden gewijzigd. Megaman / Lightplus behoudt zich het recht voor om de technische aspecten van haar producten op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande communicatie. De algemene voorwaarden van Megaman / Lightplus zijn altijd van toepassing. De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden verstrekt.

 • Contact met ons opnemen:

U kunt contact met ons opnemen als u wilt:

• stel ons vragen over ons privacybeleid;

• een kopie van uw persoonlijke gegevens aanvragen, of uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen;

•voor het ontvangen van toekomstige gepersonaliseerde aanbiedingen of informatie van Megaman / Lightplus BV.Termen en voorwaarden

Onze showroom kan op afspraak worden bezocht.


 • We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website correct, volledig en actueel is. Ondanks deze inspanningen is het mogelijk dat deze informatie fouten bevat. Indien de informatie die op of via de portaalsite verstrekt wordt, fouten zou bevatten, of indien bepaalde informatie niet beschikbaar is op of via de website, zullen we er alles aan doen om dit zo snel mogelijk te verhelpen. Megaman /Lightplus wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen op de website.
 • Megaman /Lightplus doet er ook alles aan om te vermijden dat de website ten gevolge van eventuele technische problemen niet beschikbaar is. We kunnen echter niet garanderen dat de portaalsite niet zal worden getroffen door onderbrekingen of andere technische problemen. Megaman /Lightplus wijst elke verantwoordelijkheid af voor dergelijke problemen, die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze site of elke site waarnaar ze doorverwijst.
Uitgebreid assortiment verlichting!

Ontdek het hier.